Agentúra PODOP

Reklamné a vydavateľské činnosti, výskum trhu a verejnej mienky. Distribúcia novín a časopisov.

Trenčianske Jastrabie 100, Trenčianske Jastrabie