Juraj Blaško - DUGO, kožená galantéria

Trenčianske Teplice, SNP 144/60

SLOV. - INT., Export - Import, spol. s r.o.

Trenčín, Štúrovo námestie 8